Velkommen til Visualus

Visualus er grundlagt i 2015.

Visualus hjælper mennesker der har udfordringer ved, at finde fodfæste i tilværelsen. Opbygning af de fornødne kompetencer. Udnytte de eksisterende ressourcer til at kunne indtræde på arbejdsmarkedet.

Mennesket er i sit udgangspunkt ikke bedre end de kompetencer det har tillært sig igennem livet.

Der træffes valg ud fra det tidligere erfaringsgrundlag. Det er vores erfaring, at de kompetencer og erfaringer der foreligger ikke altid udnyttes hensigtsmæssigt. Vi støtter den enkelte til, at kunne træffe valg og tilegne sig erfaringer, der kan bidrage til en vedvarende tilknytning til arbejdsmarkedet.